Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH GuangDong B.C.Biotech

Địa chỉ 1:Số 11, Đường Simiao, Thành phố Y học Cổ truyền Trung Quốc Hiện đại Huanan, Thị trấn Nam Cương, Thành phố Trung Sơn, Tỉnh Quảng Đông

Địa chỉ 2:Số 6, Đường Nam MAO, Thành phố Y học Cổ truyền Trung Quốc Hiện đại Nam Trung Quốc, Thị trấn Nanlang, Thành phố Trung Sơn

Điện thoại:+ 86-13702799238

E-mail:[email protected]

Web:www.beshecosmetics.com

gởi điều tra